SLOVO „NAVŽDY“ VYMAŽ ZE SVÉHO SLOVNÍKU

29.03.2014 10:56

Zkus zachytit ve svých dlaních vodu, proteče ti.
Zkus chytit vzduch a udržet si ho u sebe, zmizí.
Zkus věnovat svou pozornost neustále jednomu člověku, časem tě to omrzí.
Zkus neustále jíst nebo pít, nejde to.
Pokus se být stále stejný nebo mít něco navždy 
a rozpadne se to na kousky, protože taková je podstata fyzické reality.
Nic nejde zachytit navždy a nic netrvá věčně.
Vzájemné prolínání emočních stavů a zdánlivých protikladů je motorem, který pohání život.
Po odlivu nastává příliv, po aktivitě přichází odpočinek.
Tma střídá světlo, nádech následuje výdech.
To, co se k sobě přibližuje, se automaticky v jistém bodě začíná vzdalovat.
Neustálá změna ničí naše požadavky na „furt“.
Proto si nehledej zaměstnání, partnera nebo koníčka napořád a navždy.
Tak se zbytečně stresuješ a stejně toho nedosáhneš.
Pluj ve svém proudu, protože kdo má přijít, ten přijde a najde tě.
A ten, kdo má odejít, toho si neudržíš přes jakoukoliv snahu.
Vše vzniká a zaniká, protože i ty se měníš a dnes jsi jiný, jak včera.
Stejnost by nás zabila nebo k smrti unudila.
Smrt a změna dávají našemu životu palivo a chuť žít.
Ničeho se nedrž, pluj lehce svým životem a užívej si tu báječnou jízdu.
Nemá to žádný začátek ani konec.
Jde o věčné plutí po vlnách fyzické reality 
– tak proč na něco spěchat nebo se někam tlačit.
Jen ochutnávej, ochutnávej, ochutnávej…..

—————

Zpět